ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C6 trang 130 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 130 sách GK Lý lớp 9

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh dài nhất. Khi nhìn 1 vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh ngắn nhất.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 130 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Lê Văn Duyệt
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  •  
     
    Bo bo
    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1