YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C5 trang 130 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 130 sách GK Lý lớp 9

Một người đứng cách một cột điện 20cm. Cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu xentimet?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Đây là dạng bài toán cho biết một số đại lượng như f, d ,d' , AB = h,...  và tìm các đại lượng chưa biết

Cách giải:

  • Bước 1: vẽ hình cho trường hợp bài toán
  • Bước 2: Căn cứ vào hình vẽ, dùng bài toán phụ chứng minh công thức thấu kính cho trường hợp của thấu kính
  • Bước 3: Từ công thức thấu kính kết hợp với các điều kiện của bài toán để giải, tìm ra ẩn số của bài toán

Lời giải

Áp dụng phương pháp trên để giải bài toán 5 như sau: 

Gọi chiều cao của cột điện  là AB, chiều cao của ảnh là A'B'

khoảng cách từ cột điện tới màng lưới là AO. khoảng cách từ màng lưới tới ảnh là OA'

xét 2 tam giác : ta thấy \(\Delta ABO \sim \Delta A'B'O\)

chiều cao của ảnh cột điện trong mắt là:

 ta có:   \(\frac{AB}{A'B'}=\frac{OA}{OA'}\)

\(\Leftrightarrow\)   \(A'B'=\frac{AB.OA'}{OA} = \frac{800.2}{2500}= 0,64 cm\)

vậy  chiều cao cột điện trong mắt là : 0,64cm

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 130 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON