ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C6 trang 120 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 120 sách GK Lý lớp 9

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 120 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1