YOMEDIA
NONE

Bài tập 44-45.15 trang 94 SBT Vật lý 9

Bài tập 44-45.15 trang 94 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn cho

b. Nếu quan sát một vật qua thấu kính phân kì mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật thì

c. Ảnh ảo của một vật cho bởi các thấu kính và gương bao giờ cũng

d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính phân kì luôn luôn

1. cùng chiều với vật.

2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước thấu kính.

3. thấu kính đó phải là thấu kính phân kì.

4. ảnh ảo

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách ghép để có nội dung đúng là: a - 4; b - 3; c - 1; d - 2

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44-45.15 trang 94 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON