YOMEDIA
NONE

Bài tập 44-45.1 trang 91 SBT Vật lý 9

Bài tập 44-45.1 trang 91 SBT Vật lý 9

Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1

a. Dựng ảnh S’ của S tạo bởi kính đã cho.

b. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a)   Ảnh S’ của S tạo bởi kính đã cho được xác định bằng hình dưới đây:

 

+ Tia SI đi song song với trục chính nên cho tia ló có đường kéo dài đi qua F

+ Tia tới SO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

+ Hai tia ló trên có đường kéo dài giao nhau tại S’, ta thu được ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.

b)   S’ là ảnh ảo vì nó là giao điểm của các tia ló kéo dài.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44-45.1 trang 91 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON