YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 117 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 117 sách GK Lý lớp 9

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A'B' của AB và nhận xét đặc điểm của hai ảnh A'B' trong hai trường hợp:

  •  Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm (hình 43.4a)
  •  Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.4b)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận xét:

  • Vật AB cách thấu kính 36cm, ngoài khoảng tiêu cự, ảnh thật, ngược chiều vật
  • Khi vật AB cách thấu kính 8cm, trong khoảng tiêu cự, ảnh là ảo, cùng chiều vật và lớn hơn vậ

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 117 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON