YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C6 trang 118 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 118 sách GK Lý lớp 9

Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5. Cho biết vật AB có chiều cao h = 1cm

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

  • + Vật AB cạch thấu kính 36cm: 

Tam giác ABF đồng dạng với tam giác OHF, cho ta:

  => OH =  =  = 0,5cm

Ta nhận thấy OH = h', chính là chiều cao của ảnh.

Tam giác A'B'F' đồng dạng với tam giác OIF', cho ta:

 => A'F' =    =   = 6cm

Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

OA' = OF' + A'F' = 12 + 6 = 18cm

  •  Vật AB cách thấu kính 8cm: 

Tam giác BB'I đồng dạng với tam giác OB'F' cho ta:

  =>   =>     =>  = 1,5

1 +  = 1,5  =>     = 0,5 =   =>  = 2

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

  (*)

Ta tính tỉ số:  =    = 1 +  = 1 + 2 = 3

Thay vào (*), ta có:

 = 3 => OA' = 3. OA = 3.8 = 24 cm

  = 3 => A'B' = 3. AB = 3. 1 = 3 cm

Vậy ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24 cm

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 118 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON