YOMEDIA

gg 99's Profile

gg 99

gg 99

09/03/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • gg 99 đã đặt câu hỏi: về thấu kính hội tụ. Mình cảm ơn trc Cách đây 3 năm

  Vẽ ảnh vật AB tạo bởi thấu kính hội tụ và nêu tính chất ảnh A'B' trong các trường hợp sau:

  Vật nằm trong khoảng tiêu cự: d<f

  Vật nằm trên tiêu cự: d= f

  Vật ngoài khoảng tiêu cự: d> f

   

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF