ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C1 trang 40 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 40 sách GK Lý lớp 9

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA.

a. Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b. Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng ma bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng cảu công tơ điện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức 

R =   =  = 645 Ω

Công suất của bóng đèn khi đó là  P = UI = 220. 0,341 = 75W.

Câu b:

Điện năng mà bonhs đèn tiêu thụ trong 30 ngày, mỗi ngày 4 giờ là:

A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 J

Mỗi số đếm của công tơ điện là 1 kWh, nên muốn tìm số đếm tương ứng của công tơ điện ta phải tính điện năng theo đơn vị kWh.

Khi đó A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWh

Vậy số đếm tương ứng của công tơ điện là 9 số.

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 40 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1