YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 109 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 109 sách GK Lý lớp 9

Hình 40.2. Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong thí nghiệm ở hình 40.2 sgk, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

Góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 109 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Lộc

  Câu 1. 

   a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

  b) Người câu cá thấy một chú cá ở dưới nước. Em hãy vẽ hình và so sánh góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ cá tới mắt người.

  Câu 2: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? Vẽ hình mô tả 1 ví dụ và chú thích các yếu tố của hiện tượng này trên hình đó .

  Câu 3: Hãy xác định tia phản xạ, tia khúc xạ, góc tới, góc phản xạ, góc khúc xạ còn thiếu trong các hình vẽ sau:

                             

  Chủ đề 2: Truyền tải điện năng – Máy biến thế

  Câu 1: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng đặt dưới hiệu điện thế 50V. Hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 220V. Hỏi: máy biến thế loại gì và cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

  Câu 2: Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện. 

  Câu 3: a)  Hãy mô tả cấu tạo của máy biến thế.

  b) Một máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây lần lượt là 1000 vòng và 20000 vòng. Nếu sử dụng máy này làm máy hạ thế thì có thể giảm hiệu điện thế 220 V xuống còn bao nhiêu?

  c) Nếu sử dụng máy biến thế nói trên lắp đặt đầu đường dây tải điện để giảm bớt hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây khi truyền tải điện đi xa thì có thể giảm được bao nhiêu lần điện năng hao phí?

  Câu 4:  Bạn Mai dùng một máy biến thế có số vòng ở 2 cuộn dây là 200 vòng và 1200 vòng để hạ hiệu điện thế  240 V xoay chiều xuống hiệu điện thế mình cần sử dụng

  a. Cuộn dây thứ cấp là cuộn  có bao nhiêu vòng dây ?

  b. Hiệu điện thế giữa 2 cuộn dây hơn kém nhau bao nhiêu V ?

  Câu 5Một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây lần lượt là 20000 vòng và 4000 vòng.

  a) Có thể dùng máy biến thế trên đặt ở đầu đường dây tải điện để giảm bớt 5 lần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây được không? Giải thích.

  b) Có thể dùng máy trên để biến đổi hiệu điện thế của acquy 12V lên 60V được không? Giải thích.

  Câu 6: Để truyền tải 1 công suất điện là 50kW từ nhà máy điện đến khu dân cư. Hiệu điện thế hai đầu dây là 220V, dây tải có điện trở tổng cộng 121 Ω.

  a. Tính công suất hao phí của dây tải điện?

  b. Để giảm hao phí người ta dùng máy biến thế tăng  hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên  11 000V. Khi đó công suất hao phí giảm bao nhiêu lần?

  c. Máy biến thế dùng ở trên có số vòng dây cuộn sơ cấp là 500 vòng. Em hãy tính số vòng dây cuộn thứ cấp.

  Câu 7: a) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có số vòng là 12000 vòng. Muốn dùng để hạ thế từ 6000V xuống 220V thì cuộn thứ cấp phải có số vòng là bao nhiêu?

  b) Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở trên đường dây tải điện để làm giảm công suất hao phí vì tỏa nhiệt? Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi 25 lần?

  Câu 8: a/ Trong truyền tải điện năng đi xa, khi cần truyền tải đi công suất điện  P xác định, có thể có những cách làm nào để làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn? Cách làm nào có hiệu quả tốt nhất? Thực hiện cách này như thế nào?

  b/ Người ta truyền tải đi từ nhà máy phát điện một công suất P = 108 W bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng R= 10 Ω, hiệu điện thế phát ra từ nhà máy điện nối với đường dây dẫn là U1 = 105 V.

  - Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

  - Tính lại công suất hao phí trên đường dây nếu ở đầu đường dây người ta dùng một máy biến thế có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp là  n2(n1) =  10(1) để thay đổi hiệu điện thế của máy phát ra trước khi nối vào đường dây.

  Câu 9: Một nhà máy điện phát ra công suất điện 400 MW. Hiệu điện thế ở đầu đường dây tải điện là 100KV. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 2 Ω.

      a) Tính công suất hao phí trên đường dây dẫn?

      b) Để giảm hao phí đi 400 lần thì phải dùng máy biến thế loại máy biến thế nào và máy biến thế đó có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON