YOMEDIA
NONE

Bài tập C6 trang 110 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 110 sách GK Lý lớp 9

Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh độ lớn của góc khúc xạ và góc tới.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa nước và không khí.

Trong trường hợp này, góc khúc xạ lớn hơn góc tới

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 110 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON