YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C7 trang 110 SGK Vật lý 9

Giải bài C7 tr 110 sách GK Lý lớp 9

Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 

Hiện tượng phản xạ ánh sáng

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

  •  Tia tới gặp mắt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suôt cũ
  •  Góc phản xạ bằng góc tới
  •  Tia tới gặp mắt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai
  •  Góc phản xạ không bằng góc tới

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 110 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON