YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.10 trang 44 SBT Vật lý 8

Bài tập 15.10 trang 44 SBT Vật lý 8

Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50 m3/s, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

h = 120m, A = 50m3/s, D = 1000kg/m3,

H = 20%

Công mà thác nước thực hiện trong 1 giây bằng:

A = P.h = 10mh = 10.50000. 120 = 60 000 000 J

Công suất cực đại của thác nước:

\({\wp _{\max }} = \frac{A}{t} = 60000000W\)

Công suất có ích mà ta khai thác :

\(\begin{array}{l} H = \frac{{{\wp _{ci}}}}{{{\wp _{\max }}}}\\ \Rightarrow {\wp _{ci}} = H.{\wp _{\max }} = 12000000W \end{array}\)

Số bóng đèn: 

\(n = \frac{{{P_{ci}}}}{{60}} = 200000\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 44 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF