YOMEDIA

Bài tập C5 trang 36 SGK Vật lý 7

Giải bài C5 tr 36 sách GK Lý lớp 7

Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

 • Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

 • Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )


 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 36 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • No Name

   Vật phát ra âm to hơn khi nào?

     A. Khi vật dao động nhanh hơn.

     B. Khi vật dao động mạnh hơn.

     C. Khi tần số dao động lớn hơn.

     D. Cả 3 trường hợp trên.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • No Name

  Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn ghita khi ta gảy một dây đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, hãy đưa ra nhận xét về tần số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm trên phím đàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • No Name

   Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • No Name

  Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể có kết luận nào sau đây?

     Khi gảy đàn, nếu:

     A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn.

     B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ.

     C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng to.

     D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng nho.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • No Name

  Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?

     A. Khi âm phát ra với tần số cao

     B. Khi âm phát ra với tần số thấp

     C. Khi âm nghe to

     D. Khi âm nghe nhỏ

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • No Name

  Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất ?

     A. trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.

     B. trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động.

     C. trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động.

     D. trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA