RANDOM
VIDEO

Bài tập 12.8 trang 29 SBT Vật lý 7

Bài tập 12.8 trang 29 SBT Vật lý 7

Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi ?

   A. Vận tốc truyền âm .

   B. Tần số dao động của âm.

   C. Biên độ dao động của âm .

   D. Cả 3 trường hợp trên. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Khi truyền đi xa thì biên độ dao động của âm đã thay đổi.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.8 trang 29 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1