RANDOM
VIDEO

Bài tập 12.7 trang 29 SBT Vật lý 7

Bài tập 12.7 trang 29 SBT Vật lý 7

Biên độ dao động của âm càng lớn khi ?

   A. vật dao động với tần số càng lớn.

   B. vật dao động với tần số càng nhanh.

   C. vật dao động càng chậm.

   D. vật dao động càng mạnh. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Biên độ dao động của âm càng lớn khi vật dao động càng mạnh.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 29 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1