YOMEDIA

Bài tập C1 trang 6 SGK Vật lý 7

Giải bài C1 tr 6 sách GK Lý lớp 7

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

ADMICRO

Gợi ý trả lời Bài tập C1

 
 

Quan sát:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 6 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA