Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2 Sự truyền ánh sáng

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2 về Sự truyền ánh sáng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  Song song             
  • B. Phân kì
  • C. Hội tụ                        
  • D. Đầu tiên hội tụ sau đó phân kì
  • A. Trong môi trường trong suốt
  • B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác
  • C. Trong môi trường đồng tính
  • D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính
  • A. Ánh sáng đang chuyển động
  • B. Ánh sáng mạnh hay yếu
  • C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm
  • D. Hướng truyền của ánh sáng                           
  • A. các tia sáng giao nhau
  • B. các tia sáng không giao nhau
  • C. các tia sáng chỉ cắt nhau một lần
  • D. các tia sáng loe rộng ra
  • A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.
  • B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
  • C. Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
  • D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.
 • Câu 6:

  Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng? 

  • A. Không giao nhau
  • B. Gặp nhau ở vô cực
  • C. Hội tụ cũng không phân kì
  • D. Các câu A, B, C đều đúng
 • Câu 7:

  Chọn câu sai 

  • A. Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. Đường đi của tia sáng giữa hai điểm là đường ngắn nhất của hai điểm đó
  • B. Chùm tia phân kỳ là chùm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
  • C. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng
  • D. Các vật sáng gồm các nguồn sáng và các vật được chiếu sáng
 • Câu 8:

  Chọn câu trả lời đúng 

  • A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm
  • B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng đồng qui tại một điểm
  • C. Chùm tia song song là chùm gồm các tia sáng song song coi như phát ra từ vật ở xa
  • D. A, B, C đều đúng
 • Câu 9:

  Chọn câu đúng 

  • A. Chùm sáng song song gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
  • B. Chùm sáng càng xa càng loe rộng ra được gọi là chùm phân kì
  • C. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn tròn là chùm hội tụ
  • D. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn dài là chùm sáng song song
 • Câu 10:

  Chọn câu sai: 

  • A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm
  • B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau
  • C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm
  • D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn