Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2 Sự truyền ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2 về Sự truyền ánh sáng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  Song song             
  • B. Phân kì
  • C. Hội tụ                        
  • D. Đầu tiên hội tụ sau đó phân kì
  • A. Trong môi trường trong suốt
  • B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác
  • C. Trong môi trường đồng tính
  • D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính
  • A. Ánh sáng đang chuyển động
  • B. Ánh sáng mạnh hay yếu
  • C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm
  • D. Hướng truyền của ánh sáng                           
  • A. các tia sáng giao nhau
  • B. các tia sáng không giao nhau
  • C. các tia sáng chỉ cắt nhau một lần
  • D. các tia sáng loe rộng ra
  • A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.
  • B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
  • C. Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
  • D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.
 • Câu 6:

  Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng? 

  • A. Không giao nhau
  • B. Gặp nhau ở vô cực
  • C. Hội tụ cũng không phân kì
  • D. Các câu A, B, C đều đúng
 • Câu 7:

  Chọn câu sai 

  • A. Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. Đường đi của tia sáng giữa hai điểm là đường ngắn nhất của hai điểm đó
  • B. Chùm tia phân kỳ là chùm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
  • C. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng
  • D. Các vật sáng gồm các nguồn sáng và các vật được chiếu sáng
 • Câu 8:

  Chọn câu trả lời đúng 

  • A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm
  • B. Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng đồng qui tại một điểm
  • C. Chùm tia song song là chùm gồm các tia sáng song song coi như phát ra từ vật ở xa
  • D. A, B, C đều đúng
 • Câu 9:

  Chọn câu đúng 

  • A. Chùm sáng song song gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
  • B. Chùm sáng càng xa càng loe rộng ra được gọi là chùm phân kì
  • C. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn tròn là chùm hội tụ
  • D. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn dài là chùm sáng song song
 • Câu 10:

  Chọn câu sai: 

  • A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm
  • B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau
  • C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm
  • D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng