ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 7

Giải bài C1 tr 12 sách GK Lý lớp 7

Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C1

 
 

Ví dụ: Mặt nước yên tĩnh, bản kim loại nhẵn bóng v.v...

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1