ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.2 trang 18 SBT Vật lý 7

Bài tập 7.2 trang 18 SBT Vật lý 7

Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát được các vật ở phía sau có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

   A. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

   B. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

   C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

   D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát được các vật ở phía sau vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 18 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1