ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.1 trang 18 SBT Vật lý 7

Bài tập 7.1 trang 18 SBT Vật lý 7

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

   A. không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

   B. hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

   C. hứng được trên màn, bằng vật.

   D. không hứng được trên màn, bằng vật. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 18 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1