ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.6 trang 19 SBT Vật lý 7

Bài tập 7.6 trang 19 SBT Vật lý 7

Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

   A. song song

   B. hội tụ

   C. phân kì

   D. không truyền theo đường thẳng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Khi chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất phân kì.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.6 trang 19 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1