ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 7 Gương cầu lồi

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 7 về Gương cầu lồi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ảnh thật, bằng vật.   
  • B. Ảnh ảo, bằng vật.
  • C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
  • D. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
  • A. Hẹp hơn
  • B. Bằng nhau
  • C. Rộng hơn
  • D. Có thể lớn hơn hoặc bằng
   
   
  • A. Mặt nước lặng sóng
  • B. Đáy cốc thủy tinh
  • C.  Đáy chậu nhựa
  • D. Mặt ngoài chiếc thìa inox
  • A. Gương chiếu hậu của ô tô, xe máy
  • B. Gương đặt ở những đoạn đường gấp khúc
  • C. Gương đặt ở đầu xe tải
  • D. Cả 3 trường hợp trên
  • A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.
  • B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.
  • C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
  • D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
 • Câu 6:

  Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng? 

  • A. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
  • B. Ảnh tạo bời gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phăng,
  • C. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng 
  • D. Không thể so sánh được.
 • Câu 7:

  Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất: 

  • A.  Song song.            
  • B. Hội tụ
  • C. Phân kì.                       
  • D. Không truyền theo đường thẳng.
  • A. Không hứng được trên màn chắn, bằng vật 
  • B. Không hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật
  • C. Hứng được trên màn chắn, bằng vật 
  • D. Hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật
  • A. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi. 
  • B. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm.
  • C. mặt cầu lồi trong suốt. 
  • D. mặt cầu lồi hấp thụ tốt ánh sáng.
 • Câu 10:

  Em hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây: 

  • A. Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ hơn vật tuy nhiên càng đưa vật lại gần gương thì kích thước của ảnh càng tăng. 
  • B. Nếu dịch vật ra xa gương thì gương cầu lồi sẽ cho ảnh càng nhỏ
  • C. Ảnh qua gương cầu lồi bao giờ cũng là ảnh ảo 
  • D. Cả ba câu trên đều đúng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1