ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 7

Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 7

Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây ( hình 21.3) chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

Vì chiều của dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Trong hình B dòng điện đi ra từ 2 cực nên không chính xác, hình C dòng điện đi từ cực âm qua cực dương bị ngược chiều nên không đúng, cuối cùng là hình D dòng điện đi về cả 2 cực điều này cũng không đúng. Nên chỉ có đáp án A là đáp án chính xác.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1