ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 7

Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 7

Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

   A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

   B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

   C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

   D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Vì chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1