ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.4 trang 49 SBT Vật lý 7

Bài tập 21.4 trang 49 SBT Vật lý 7

Sơ đồ của mạch điện là gì?

   A. Là ảnh chụp mạch điện thật.

   B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

   C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.

   D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án  B

Sơ đồ của mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 49 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1