ON
YOMEDIA
VIDEO

Vẽ sơ đồ mạch điện nối tiếp gồm nguồn điện 2 pin , 1 khóa K , 2 bóng đền nối tiếp , 1 Ampe kế ?

Vẽ sơ đồ mạch điện nối tiếp gồm nguồn điện 2 pin , 1 khóa K , 2 bóng đền nối tiếp , 1 Ampe kế đo ,ạch điện chính , 1 Vôn kế đo mạch chính , 2 Vôn kế V1 , V2 lần lượt đo 2 đầu bóng đèn A1 , A2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • V1 V2 A V + -

    bởi Nguyễn Bá Hoàn 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện 1 pin, một khóa ca một bóng đèn và một số dây nối mạch mạch điện kín

    bởi thanh duy 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi đặng thị Linh 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • {[Đ1//( Đ2 nối tiếp Đ3 )] // ( Đ4 nối tiếp Đ5 ) //Đ6 } nối tiếp Đ7

    bởi can tu 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu hỏi này về hỏi bố m trả lời cho hãm vc

    bởi Ngọc ÁNh 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ điện gồm hai pin bóng đèn mắc nối tiếp một công tắc và một ampe kế

    bởi Mai Bảo Khánh 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Không biết có đúng ko nữa ... nhưng cậu cứ dùng tạm đi là được
  + - K A + -

    bởi Buồn's Cún's Con 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin mắc nối tiếp , một khoá ca một đèn biều diễn chiều dòng điện trên chiều mạch điện

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + - K

    bởi nguyen thanh huyen 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sử dụng nguồn 2 pin, 2 công tắc K1, K2, hai bóng đèn Đ1, Đ2, dây dẫn

  Vẽ sơ đồ mạch điện sao cho K1 đóng, K2 mở thì Đ1 sáng, Đ2 không sáng

    bởi Thiên Mai 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sơ đồ mạch điện.

  K1 K2 + - Đ2 Đ1

    bởi Nguyễn Tiên 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện 2 pin, 2 đèn D1,D2, và 3 công tắc thỏa mãn yêu cầu:

  - K1 đóng đèn 2 sáng

  -K2 đóng đèn 1 sáng

  -Chỉ đóng K3 cả hai đèn đều sáng

  Bài 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 3 bóng đèn và 3 công tắc, 1 nguồn điện sao cho:

  - Chỉ đóng K1 và K3 thì đèn 1 và 3 sáng

  - Chỉ đóng K2 và K3 không đèn nào sáng.

    bởi Suong dem 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1 :

  - Sơ đồ mạch điện :

  + - K1 Đ1 K2 K3 Đ2

    bởi Dương Hà 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 : Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện gồm : 1 nguồn điện , 1 khóa K mở , 1 ampe kế, 1 von kế ( đo hiệu điện thế DD1 ) dây dẫn và 3 bóng đèn , trong đó Đ1 mắc nối tiếp Đ2 // Đ3 .

  Câu 2 : Đồi đơn vị cho các giá trị sau đây :
  a, 2,5 V .............. m V

  b, 1250 mA = .......................A

  c, 0.75 A =.............................. mA

  d, 5.10 trên 8 mV =............................... kV

  Mong các bạn giải giúp mình 2 câu này

  mình cần gấp trong tối nay . Cám ơn mọi người nhiều

    bởi Tuấn Huy 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1:

  + - Đ1 Đ2 Đ3 A V + _ + - K

    bởi Nguyễn Bá Hoàn 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm 2 pin , khóa K , đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện, vôn kế V1 đo hiệu thế giữa 2 đầu đèn Đ1 , vôn kế V2 đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn Đ2 , ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua mạch điện chính . Vẽ sơ đồ mạch điện giúp mih vs

    bởi Vũ Hải Yến 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A + - + - Đ1 Đ2 V V2 V1 + - + - + - K

    bởi Hiền Phương 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cách xác định chiều dòng điện trong mạch điện và các cực của nguồn điện

    bởi hi hi 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

    bởi Phạm Huyền Trang 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vẽ sơ đồ mạch điện gồm có 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 nguồn điện, 2 khoá, K, K1 và K2, dây dẫn nối vừa đủ biết. Khi K1 và K2 đều đóng thì cả 2 đèn đều tắt. Khi K1 đóng và K2 mở thì Đ1 tắt Đ2 sáng. Khi K1 mở và K2 đóng thì Đ1 sáng, Đ2 tắt.

    bởi Đan Nguyên 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hỏi đáp Vật lý

  chúc bạn học tốtvui

    bởi Nguyễn Vân 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 2 pin nối tiếp, 2 khoá K đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2.

  a/ Sơ đồ 2 đèn song song với nhau, mỗi khoá K nối tiếp một đèn. Vẽ chiều dòng điện.

  b/ 2 đèn mắc song song, khoá K1 nối tiếp 2 đèn, K2 nối tiếp đèn Đ1 . Khi K1 đóng, K2 mở thì đèn nào sáng? Vẽ chiều dòng điện.

  c/ 2 đèn nối tiếp một khoá K, mắc thêm Ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch và qua 2 đèn. Vẽ chiều dòng điện.

  c/ 2 đèn nói tiếp một khoá K, mắc thêm Vôn kế để đo hiệu điện thế nguốn và hiệu điện thế đèn Đ1. Vẽ chiều dòng điện.

  Ai giúp mình với, mình cần gấp lắm ạ. Thank nhiều ạ <3

    bởi Naru to 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,

  K1 Đ1 Đ2 + - K2 K

  b, K1 đóng thì đèn 1 sáng

  K2 đóng thì đèn 2 sáng

  K1 Đ1 Đ2 + - K2 K

    bởi Thương Ánh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sơ đồ mạch điện là gì? Nêu quy ước về chiều dòng điện ?

    bởi thanh hằng 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Sơ đồ mạch điện là hình vẽ sử dụng các kí hiệu qui ước để biểu diễn một mạch điện. Mạch điện được
  mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.
  - Chiều dòng điện quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bịđiện tới cực âm của nguồn điện.

    bởi Nguyen Van-Linh 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các bạn giúp mình vs
  - mai mình thi HKII r??

  - vẽ sơ đồ mạch điện,

  - Mạch điện kín, 1 pin, công tắc đóng, 2 bóng đèn mắc song song??

    bởi Nguyễn Hoài Thương 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhớ tick nha bn. C.ơn nhìuyeu

    bởi Tiến Trung 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin nối tiếp,1 khóa K đóng ,dây dẫn,1 đèn.Biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đò mạch điện

    bởi Bình Nguyen 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nghĩa thiếu khóa K đóng roy nha

  K + -

  (Hình cs lỗi nên soz bn)

    bởi Nguyễn Hà Vy 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn , 1 khóa ka, 2 nguồn điện. Khi đóng, đèn này bật, khi mở, đèn kia bật.
  Giúp mình với nhé!!
  Xin cảm ơn!!

    bởi truc lam 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đ1 Đ2 K + + - -

    bởi phạm hương 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đèn hỏng có dẫn điện được không

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ko . hỏng r dẫn sao dc

    bởi Hằng Thu 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho mach dien nhu hình 2 bon đen giống hệt nhau hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là U không đổi.

  hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương và nhận xét về độ sáng của các đèn khác

  a K1 va K 2 cung mo

  b K 1 va K2 cung dong

  c K1 đóng K2 mở

    bởi Tieu Dong 07/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) cả bốn bóng đèn đều sáng

  b)cả bốn bóng đèn đều sáng

  c)đ1,đ4 sáng

    bởi Khải Khải 07/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1