YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C7, C8, C9, C10 trang 19 SGK Vật lý 6

Giải bài C7, C8, C9, C10 tr 19 sách GK Lý lớp 6

Sử dụng cân Rô-bec-van để đo khối lượng và trả lời các câu sau: 

C7: Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5), và con mã (6).

Hình 5.2 bài C7 trang 18 SGK Vật lí lớp 6

C8:  Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

C9: Điền vào chỗ trống:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)...........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)............. có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)..............., kim cân nằm (5)......... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)........... trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)..............

- quả cân

- vật đem cân

- điều chỉnh số 0

-  đúng giữa

-  thăng bằng

 

C10

Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C7, C8, C9,

 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C7:

  • Các bộ phận tương ứng của cân Rô-bec-van

   • đòn cân (1)

   • đĩa cân (2)

   • kim cân (3)

   • hộp quả cân (4)

   • ốc điều chỉnh (5)

   • con mã (6)

 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C8: 

  • GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân.

  • ĐCNN của cân Rô-bec-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.

 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C9:

(1) - điều chỉnh số 0;                        (5) - đúng giữa;

(2) - vật đem cân;                            (6) - quả cân;

(3) - quả cân;                                  (7) - vật đem cân.

(4) - thăng bằng;

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc điều chỉnh số 0 .

Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái.

Đặt lên đĩa cân bên kia một số  quả cân có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân

 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C10:

 • Ví dụ : Cân gủa táo nặng 150g.

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7, C8, C9, C10 trang 19 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF