ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.6 trang 18 SBT Vật lý 6

Giải bài 5.6 tr 18 sách BT Lý lớp 6

Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

A. mg

B. cg

C. g

D. kg 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A

Vì viên thuốc cảm có khối lượng rất nhỏ nên chỉ đo được bằng đơn vị mg. Vậy đáp án đúng là đáp án A.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.6 trang 18 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1