ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.13 trang 19 SBT Vật lý 6

Giải bài 5.13 tr 19 sách BT Lý lớp 6

Cân ở hình 5.3. có GHĐ và ĐCNN là:

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. 5kg và 0,5kg

B. 50kg và 5kg

C. 5kg và 0,05kg

D. 5kg và 0,1kg 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì khối lượng lớn nhất ghi trên cân là 5kg nên cân có GHĐ là 5kg và khoảng cách gần nhất giữa 2 vạch là 0,05kg nên ĐCNN của cân là 0,05kg.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.13 trang 19 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1