ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.12 trang 19 SBT Vật lý 6

Giải bài 5.12 tr 19 sách BT Lý lớp 6

Khối lượng một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?

A. vài gam

B. vài trăm gam

C. vài kilogam

D. vài chục kilogam 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Khối lượng một chiếc cặp có chứa sách không thể nhỏ đến hàng gam nên không chọn đáp án A và B, nhưng cũng không thể lớn đến vài chục kilogam nên không chọn đáp án D. Đáp án đúng nhất là đáp án C.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.12 trang 19 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1