ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.5* trang 18 SBT Vật lý 6

Giải bài 5.5 tr 18 sách BT Lý lớp 6

Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Em thử cân một số quả cân hoặc một số vật có khối lượng đã biết. Đặt lên đĩa cân so sánh với số chỉ của cân và khối lượng các quả cân đã biết và rút ra kết luận đúng sai

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5* trang 18 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1