YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 6

Giải bài C1 tr 15 sách GK Lý lớp 6

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Hình 4.2 bài C1 trang 15 SGK Vật lí 6

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

  • Đo thể tích nước ban đầu \({V_1} = 150{\rm{ }}c{m^3}\)

  • Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên  \({V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}\)

  • Thể tích hòn đá:

\(V = {\rm{ }}{V_1}-{\rm{ }}{V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}-150c{m^3} = {\rm{ }}50c{m^3}\)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON