YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.14 trang 14 SBT Vật lý 6

Giải bài 4.14 tr 14 sách BT Lý lớp 6

Hãy mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn và bình chứa theo dàn ý sau:

1. Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm

2. Các bước làm thí nghiệm:

Chú ý:

- Vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ

- Không yêu cầu vẽ hình 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm: Bình chứa dùng để hứng nước từ bình tràn. 

2. Các bước tiến hành thí nghiệm:

- Thả chìm vật rắn vào bình tràn, lấy phần nước tràn ra từ bình chứa

- Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ để đo thể tích nước đó, cũng chính là thể tích vật rắn

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 14 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF