YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 12 SBT Vật lý 6

Giải bài 4.1 tr 12 sách BT Lý lớp 6

Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?

A. V = 86cm3

B. V = 55cm3

C. V = 31cm3

D. V = 141cm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Vì thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá là (V = 55cm3).

Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước bình chia độ dâng lên (V = 86cm3).

Vậy thể tích hòn đá là: V = V - V = 86 - 55 = 31 (cm3).

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 12 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF