YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.7 trang 12 SBT Vật lý 6

Giải bài 4.7 tr 12 sách BT Lý lớp 6

Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100cm3 nước, đang đựng 60cm3 nước. Thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30cm3. Thể tích của vật rắn là bao nhiêu?

A. 40cm3

B. 90cm3

C. 70cm3

D. 30cm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C.

Khi thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30cm3.

Vậy tổng thể tích của vật và nước là:

Vv+n = 100 + 30 = 130 (cm3)

Thể tích của vật rắn là:

Vvật = Vv+n - Vnước = 130 – 60 = 70 (cm3)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 12 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF