YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.10 trang 13 SBT Vật lý 6

Giải bài 4.10 tr 13 sách BT Lý lớp 6

Một miếng sắt hình hộp có các cạnh a = 1cm, b = 4cm, c = 6cm. Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng các cách sau đây:

1. Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức: V= a x b x c

2. Dùng bình chia độ có đường kính d với : 1cm < d < 4cm

3. Dùng bình chia độ có đường kính d với d < 4cm và bình tràn có đường kính lớn hơn 6cm

4. Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm

Hỏi cách nào ở trên có thể xác định được thể tích miếng sắt?

A. cách 1,3 và 4

B. cách 2,3 và 4

C. cách 1,2,3 và 4

D. cách 3 và 4 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn A

Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng:

  • Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức: V = a x b x c
  • Dùng bình chia độ có đường kính d với d < 4cm và bình tràn có đường kính lớn hơn 6cm
  • Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.10 trang 13 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF