YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 6

Giải bài C1 tr 12 sách GK Lý lớp 6

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1 m3 = (1)...... dm3 = (2)..............cm3 .

lm3 = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

(1)  1000 dm3 ;             

(2)  1000000 cm3 ;

(3)  1000 lít;                      

(4)  1000000 ml;

(5)  1000000 cc.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON