ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.9 trang 11 SBT Vật lý 6

Giải bài 3.9 tr 11 sách BT Lý lớp 6

Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. 36cm3

B. 40cm3

C. 35cm3

D. 30cm

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì vạch chất lỏng nằm sát với vạch giữa khoảng 30-40cm3 nên đây là vị trí 35cm3.  

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.9 trang 11 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1