ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.4 trang 10 SBT Vật lý 6

Giải bài 3.4 tr 10 sách BT Lý lớp 6

Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường dưới đây:

A. V1 = 20,2cm3

B. V2 = 20,50cm3

C. V3 = 20,5cm3

D. V4 = 20cm3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C.

Bình chia độ có ĐCNN 0,5cmthì cách ghi kết quả đúng là V3 = 20,5cm3.

Vì ghi như A và B và thì bình phải có ĐCNN nhỏ hoặc lớn hơn 0,5cm3.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 10 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1