ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.8 trang 11 SBT Vật lý 6

Giải bài 3.8 tr 11 sách BT Lý lớp 6

Câu nào dưới đây là đúng nhất?

Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là:

A. Can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít

B. ĐCNN của can là 3 lít

C. GHĐ của can là 3 lít

D. Cả 3 phương án A,B,C đều đúng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì trên can nhựa chỉ ghi 3 lít không chia các vạch nên 3 lít vừa là GHĐ vừa là ĐCNN và can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít.

Vậy đáp án D là đáp án đúng nhất.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.8 trang 11 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1