ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.10 trang 11 SBT Vật lý 6

Giải bài 3.10 tr 11 sách BT Lý lớp 6

Đọc giá trị của thể tích chứa trong bình ( hình 3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. Đặt mắt ngang theo mức a

B. Đặt mắt ngang theo mức b

C. Đặt mắt ngang theo mắc nằm giữa a và b

D. Lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Ta chưa xác định được chính xác mực chất lỏng tại a hay b nên ta đọc giá trị tại a và đọc giá trị tại b, hai lần đọc sẽ cho 2 kết quả khác nhau. Vì vậy ta lấy trung bình cộng của các giá trị đọc ngang theo mức a và mức b.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 11 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1