ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.3 trang 10 SBT Vật lý 6

Giải bài 3.3 tr 10 sách BT Lý lớp 6

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

GHĐ và ĐCNN của bình chia độ ở hình 3.2.

a)  Hình a: GHĐ là 100cm3 và ĐCNN là 5cm3

b)  Hình b: GHĐ là 250cm3 và ĐCNN là 25cm3

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 10 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1