ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 3 Đo thể tích chất lỏng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 3 về Đo thể tích chất lỏng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Bình 1000ml có vạch chia đến 10ml
  • B. Bình 500ml có vạch chia đến 2ml
  • C. Bình 100ml có vạch chia đến 1ml
  • D. Bình 500ml có vạch chia đến 5ml
  • A. Đặt mắt nhìn ngang với độ cao với mực chất lỏng trong bình
  • B. Đặt bình chia độ nằm ngang
  • C. Đặt mắt nhìn xiên với độ cao với mực chất lỏng trong bình
  • D. Đặt mắt nhìn vuông góc với độ cao với mực chất lỏng trong bình
   
   
  • A. 100 lít; 10000 ml;
  • B. 100 lít; 1000000 ml;
  • C. 1000 lít; 100000 ml;
  • D. 1000 lít; 1000000 ml;
  • A. 0,00015 m3 = 0,15l
  • B. 0,00015 m3 = 0,015l
  • C. 0,000015 m3 = 0,15l
  • D. 0,0015 m3 = 0,015l
  • A. mét (m)
  • B. kilogam (kg)
  • C.  mét khối (m3) và lít (l).
  • D. mét vuông (m2)
 • Câu 6:

  Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây: 

  • A. V1 = 20,2cm3.          
  • B. V2 = 20,50cm3.
  • C. V3 = 20,5cm3.         
  • D. V4 = 20cm3.
 • Câu 7:

  Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít. Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. 14
 • Câu 8:

  Câu nào sau đây là đúng nhất?

  Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là 

  • A. can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít.
  • B. ĐCNN của can là 3 lít.
  • C. GHĐ của can là 3 lít.
  • D. Cả ba phương án A, B, C đều đúng.
 • Câu 9:

  Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình chia độ nào phù hợp nhất?

  1. Bình 100ml và có vạch chia tới 1ml.

  2. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

  3. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

  4. Bình 2000ml và có vạch chia tới 5ml. 

  • A. Bình 1. 
  • B. Bình 2.  
  • C. Bình 3.    
  • D. Bình 4.
 • Câu 10:

  Một người bán dầu chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ bán được dầu cho khách hàng nào sau đây? 

  • A. Khách hàng 1 cần mua 1,4 lít.
  • B. Khách hàng 2 cần mua 3,5 lít.
  • C. Khách hàng 3 cần mua 2,7 lít.
  • D. Khách hàng 4 cần mua 3,2 lít.
 • Câu 11:

  Để đo thể tích chất lỏng, người ta dùng dụng cụ: 

  • A. Cốc uống nước. 
  • B. Bát ăn cơm.
  • C. Ấm nấu nước.  
  • D. Bình chia độ.
 • Câu 12:

  Trên một can nhựa có ghi “2 lít”. Điều có có nghĩa là gì? 

  • A.  Can có thể đựng trên 2 lít.
  • B. ĐCNN của can là 2 lít.
  • C. Giới hạn chứa chất lỏng của can là 2 lít.
  • D. Cả A, B và C đều đúng.
 • Câu 13:

  Trên một hộp sữa tươi có ghi 200ml. Con số đó cho biết: 

  • A. Thể tích của hộp sữa là 200ml.
  • B. Thể tích sữa trong hộp là 200ml.
  • C. Khối lượng của hộp sữa.
  • D. Khối lượng của sữa trong hộp.
 • Câu 14:

  Độ chia nhỏ nhất của một bình chia độ là 0,1 cm3. Cách ghi kết quả nào dưới đây là đúng? 

  • A. 20cm3.  
  • B. 20,2cm3.
  • C. 20,20cm3.   
  • D. 20.25cm3.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1