YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26-27.1 trang 76 SBT Vật lý 6

Bài tập 26-27.1 trang 76 SBT Vật lý 6

Trong các đặc điếm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng,

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D.

Sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ bất kì trên mặt của chât lỏng.

Vậy đặc điểm không phải là của sự bay hơi là: Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26-27.1 trang 76 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF