ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26-27.2 trang 76 SBT Vật lý 6

Bài tập 26-27.2 trang 76 SBT Vật lý 6

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C.

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi nước trong cốc càng nóng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26-27.2 trang 76 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1