ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26-27.3 trang 76 SBT Vật lý 6

Bài tập 26-27.3 trang 76 SBT Vật lý 6

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây             

B. Sương mù.

C. Hơi nước.                                  

D. Mây. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Sự tạo thành hơi nước không phải là sự ngưng tụ.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26-27.3 trang 76 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1