ON
YOMEDIA

Ánh Trần's Profile

Ánh Trần

Ánh Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 6
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Ánh Trần: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Ánh Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1