ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26-27.13 trang 78 SBT Vật lý 6

Bài tập 26-27.13 trang 78 SBT Vật lý 6

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi.          

B. Nóng chảy và đông đặc.

C. Bay hơi và đông đặc.                   

D. Bay hơi và ngưng tụ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Sự nóng chảy và đông đặc là hai quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26-27.13 trang 78 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1