RANDOM
 • Câu hỏi:

  Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm? 

  • A. Khoảng cách đến Mặt Trời.   
  • B. Khối lượng.
  • C. Số vệ tinh nhiều hay ít.      
  • D. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA